Hiperbaric tehnologija

Agentica sam za Hiperbaric tehnologiju na području Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije, Mađarske... Hiperbaric je vodeći globalni dobavljač HPP opreme za prehrambenu industriju. Naime, prehrambena industrija sve se više kreće prema novom razvoju proizvoda i inovativnim metodama obrade koje omogućuju značajan progres u obradi hrane i osiguravaju maksimum kvalitete.

Jedan od najuspješnijih izuma je upravo  visokotlačna obrada (High Pressure Processing – HPP).  Radi se o tehnici hladne pasterizacije koja se sastoji od podvrgavanja hrane, prethodno zapečaćene u fleksibilnoj i nepropusnoj ambalaži, na visoki stupanj hidrostatskog tlaka (tlak koji se prenosi vodom u obliku hidrostatskih valova) na nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Ovakva prerada je prirodan, ekološki prihvatljiv proces koji poštuje sastojke i pomaže u održavanju svježih svojstava hrane, okusa i hranjivih tvari. To je čini pravom alternativom tradicionalnim termalnim i vise ekoloskoj obradi.

Za daljnje i obuhvatnije informacije o  kompletnoj ponudi i specifičnostima pojedine Hiperbaric HPP opreme slobodno me kontaktirajte.