Individualno savjetovanje

Sve više ljudi danas ima potrebu za adekvatnim nutricionističkim savjetovanjem. Pretilost postaje enorman javno-zdravstveni problem upravo zbog porasta pretilosti već u dječjoj i adolescentnoj dobi.  Te su skupine posebno osjetljive kada se stavljaju na redukcijske dijete bez medicinskog nadzora, jer se može ugroziti rast i razvitak mladog bića. Naravno, generalno je pravilo da je jedina dobra odluka prvo se obratiti stručnjacima.

Individualno savjetovanje stoga je idealan odabir za svakog pojedinca, jer se klijentu može odgovoriti na sva pitanja vezana za osobne specifičnosti te kreirati osobni plan prehrane u skladu s individualnim potrebama. Pri kreiranju programa i savjetovanju valja imati na umu da se ne radi o dijetama, već o dugoročnim planovima prehrane koji uključuju zdraviji izbor prehrane i isključuju nezdrave restriktivne dijete. Kroz ovakav tip savjetovanja klijentu se nudi kompletan uvid i multidisciplinarni pristup koji osigurava brigu i adekvatnu podršku, održiv i kontinuiran progres te cjelokupni zdravstveni boljitak.

Cijena: 400 kn +

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE