O meni

Doktorirala sam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, na području nutricionizma. Na svim razinama fakultetskog obrazovanja moj fokus je bio na nutricionizmu. Sudjelovala na desecima stručnih skupova, kongresa, seminara i edukacija o funkcionalnosti hrane, mikrobiološkim standardima za hranu, te proizvodnji hrane na ekološki način – u Hrvatskoj i inozemstvu. Kroz stručne posjete laboratorijima i institutima diljem Europe, imala sam mogućnost uspoređivanja iskustava u Nizozemskoj, Mađarskoj, Austriji i Sloveniji. Odradila sam i dvogodišnju edukaciju u Službi za zdravstvenu ekologiju i Službi za mikrobiologiju zavoda za javno zdravstvo u Koprivnici. Članica sam Hrvatskog mikrobiološkog društva, a radovi su mi objavljivani u više znanstvenih časopisa u Hrvatskoj, Češkoj i Sloveniji. Poslijediplomsko školovanje sam uspješno završila uz rad  – usklađivanjem svih životnih obaveza.

Godine iskustva u struci, kao i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, pomogle su da razvijem raznolik, sveobuhvatan i multiperspektivan pristup u radu. Radila sam kao koordinatorica u mljekari Natura milk i laboratoriju, kao tehnička voditeljica laboratorija i predstavnica za kvalitetu, te viša stručna savjetnica u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi. Stručno poznavanje materije te odgovoran i kvalitetan pristup proizvodnji, kontroli i konzumaciji hrane smatram od presudnog značaja, kako za građana pojedinca, tako i za čitavo društvo i planet na kojem živimo.