Prijava za individualno savjetovanje

Sve više ljudi danas ima potrebu za adekvatnim nutricionističkim savjetovanjem. Pretilost postaje enorman javno-zdravstveni problem upravo zbog porasta pretilosti već u dječjoj i adolescentnoj dobi.  Te su skupine posebno osjetljive kada se stavljaju na redukcijske dijete bez medicinskog nadzora, jer se može ugroziti rast i razvitak mladog bića. Naravno, generalno je pravilo da je jedina dobra odluka prvo se obratiti stručnjacima.

Hrvatski